วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

                                                    ความเชื่อใจ
                                                    ความเชื่อใจ
                                   ก็เหมือนกระดาษ
                                  ถ้ามัน"ยับ"หรือ"ขาด"
                                       คงไม่มีโอกาส
                                     ที่จะ"เหมือนเดิม"
                                                             เตือนตัวเอง
              
                        ว่าเก่งได้...แต่อย่ากร่าง
                    รู้รับฟัง....ไม่ใช่พล่ามเป็นน้ำไหล
                    อย่าหลงตน...ให้คนเขาเหนื่อยหน่ายใจ
                                 เจอ"บันได"
                          ถ้าขึ้นได้...ต้องลงเป็น